Metalliromun ja -jätteen myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta 1.1.2015 alkaen.

Käännetyn verovelvollisuuden käyttöön ottamisen tavoitteena on pienentää vilpillisestä toiminnasta johtuvaa arvonlisäveromenetystä ja parantaa rehellisten yritysten kilpailutilannetta alalla. Käännetyn verovelvollisuuden tarkoitus on ehkäistä muun muassa sellainen menettely, jossa ostaja vähentää arvonlisäveron, jonka myyjä jättää maksamatta valtiolle.

Asiasta lisätietoa https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Metalliromun_ja_jatteen_myynnin_kaannett%2835045%29

Read More